Del av ett hus


Public work
Region Uppsala

Materials: Wood, plywood, mdf, oil treated board, particle board, screws, steel, wood glue, dust, sawdust, boat lacquer and acrylic paint.

Installation views: Hubben, Uppsala Science Park, 6th floor.


More information about Hubben,
Uppsala Science Park. ︎


Skulpturen Del av ett hus är ryckt från sitt ursprungliga sammanhang precis som titeln anger (oavsett var den visas). Nu visas den på en plats där arbetet som utförs i huset är menat att utveckla sammanhang inom olika intressesfärer; här sker forskning och möten. Det nya huset heter Hubben och nu är skulpturen istället en del av denna hubb, det är oklart om det ursprungliga huset som åsyftas ens finns kvar. Var kommer delen ifrån? Hubben är nog en samlingspunkt där man kan mötas och försöka ta sina tankar vidare. Om delen av ett glömt eller försvunnet hus kan hjälpa forskningen att tänka vidare i någon riktning så har skulpturen gjort sitt jobb, Del av ett hus är då en samtalspartner som andra. Förhoppningsvis kan den lyssna lika bra som den pratar, nu när den är en del av ett nytt hus. Det finns så många viktiga delar av ett hus.Photo credit:
Upper: © Lena Bergendahl
Lower: © Åke E:son Lindman