Public commission: Mötesplatsen


Commissioned by Stockholm Konst
Project leader: Paola Zamora
Bredäng, Stockholm, 2020

Graphic design: Marianne Heed Miskar
Text: Oscar Mangione

Where to find it ︎
Press information ︎
Stockholm Konst ︎
Max Ockborns platsspecifika konstnärliga gestaltning befolkar och ger karaktär åt ett skogsparti i Bredängsparken. Kärnan i hans installation ute i naturen utgörs av tre skulpturer i aluminium som med sina individuella egenskaper välkomnar och håller besökarna sällskap.

Bredängsparken ligger inkilad mellan så kallade skivhus med långsträckta byggnadskroppar och i närheten av Bredängs tunnelbanestation. Parken är en mötesplats, tillgänglig för alla och i direkt anslutning till bostadshus, förskolor och idrottsanläggningar.
    Konstnären Max Ockborn fick i uppdrag av Stockholm konst att aktivera parkens skogsparti. Hans konstnärliga process startade i sorteringen av material och objekt som redan fanns på plats. Fyra större stenar har försetts med stiliserade ögon och munnar och förvandlats till stora stentroll. Området fick ny belysning för att synliggöra naturen och de nya konstverken.        
    Kärnan i Ockborns konstnärliga gestaltning utgörs av tre skulpturer, gjutna i aluminium. Två av verken är placerade i utkanten av skogsdungen och ett vid en parkbänk i närheten. Placeringen är viktig och markerar de skulpterade gestalternas närvaro i det dagliga livet omkring.       


Skulpturerna ska enligt konstnären uttrycka olika egenskaper och interagera med varandra och med dem som vistas i området. Gestalterna agerar genom sina blickar och gester. En av dem är kanske bra på att lyssna. En vill bjuda in och berätta om platsen, medan den sista förbereder sig för en tur i rodelbanan eller mest spejar efter sina kompisar.
    Max Ockborns visuella språk baserar sig på den spännande potential som finns mellan de naturliga material han hittar och de slutgiltiga objekt han förvandlar dem till. Det lekfulla och det allvarliga går hand i hand här. I Bredängsparken har Ockborn bevarat trollskogens magi, medan han samtidigt befolkat området med gåtfulla, vänliga gestalter som vi med fantasins hjälp kan identifiera oss med.
    På en sten i skogsdungens mitt kan man finna en skylt med en karta över de olika verken. På två andra skyltar med texter av Bredängsbon Oscar Mangione presenteras en alternativ tolkning av verket och en fiktiv berättelse om området i och kring parken.


Pressinformation från Stockholm konst

Den som undrar 
Photocredit: Lena Bergendahl and Naina Helén Jåma


Vår kompis

En gammal vän till havet

Till skogsbrynet

Text: Oscar Mangione

Till skogsbrynet PDF ︎


Den som skyddar oss och har ryggsäck

Photocredit: Naina Helén JåmaTill skogsdungen

Text: Oscar Mangione

Till skogsdungen PDF ︎Myrornas kompis
photocredit: Naina Helén Jåma
Den som ger


Photocredit: Lena Bergendahl and Naina Helén JåmaEn vän till haren


Insamlat trä som förlagorna till skulpturerna består av.

Graphic design: Marianne Heed Miskar