Med förhoppning om stöd från rummen vi använder

︎

In hopes of support from the rooms we useBook produced for the Master Exhibition Med förhoppning om stöd från rummen vi använder
/ In hopes of support from the rooms we use,
at KHM Gallery, Malmö, Sweden, 2012

Text: Max Ockborn
Graphic design: Marianne Heed Miskar
Printed by: Olssons Grafiska AB
Language: Swedish

PDF here ︎