Fire as friend, mirror, room and map


︎


Elden som vän, spegel, rum och kartaInstallation views: Galerie Leger ︎
Malmö 2021Fire as friend, mirror, room and map - Elden som vän, spegel, rum och karta
“In the dream it was alive, and trembling—yet it was not the dread-inspiring hybrid form of horse and tiger it had been. It was, instead, those two vehement creatures plus bull, and rose, and tempest, too—and all that, simultaneously. The manifold god revealed to the man that its earthly name was Fire [...] ”1

You are reading this text about Max Ockborn’s artwork at his exhibition at Galerie Leger in Malmö, in March of 2021. You are invited to gather around the fire that is Ockborn’s artwork. (Do not worry, the work is not on fire, this is just a metaphor.) Ockborn shows you that you can be friends with fire, or see yourself in fire, or be sheltered by fire, or reveal other things using fire; but just because you are friends, doesn’t mean you can’t get burnt.

When Ockborn created the artworks for this exhibition ‘Elden som vän, spegel, rum och karta’ he took his time; time which he spent helping the artworks, as they have also helped him, to exist in the world in a meaningful way. His artwork requires a lot of time in order to be brought into the world, this time becomes a problem and solving that problem turns it into a craft.

This crafted time is not a simple straight line but many glimmering paths that open up different ways of finding the work. When we gather round a fire, we see a fire in front of us but we are also brought together to share the fire. This place of gathering can be built of many different types of material but this place needs to be carefully tended to so that a language and a conversation can be invited in. You can’t become friends if you run out of time, space, or fuel... We can then begin to see, within the flames, there is a gathering of meaningful things but this gathering becomes allied with its own reflection; the craft of gathering and building this organised place of care is where meaning can be spoken.
You are invited to gather in this space and converse with things that are not human such as : an old fire, a river bank, a dim mirror, the light from inside a glacier, as well as other things that are more difficult to get to know. Speaking of these artworks, I will misquote an old friend when I say: I don't know half of them, half as much as I’d like, and I have time for less than half of them, half as much as they deserve.2


1 Jorge Luis Borges - The Circular Ruins 2 The old friend is Bilbo Baggins from J.R.R. Tolkien’s  The Fellowship of the Ring

Text: Francis Patrick Brady


Elden som vän, spegel, rum och karta

“In the dream it was alive, and trembling—yet it was not the dread-inspiring hybrid form of horse and tiger it had been. It was, instead, those two vehement creatures plus bull, and rose, and tempest, too—and all that, simultaneously. The manifold god revealed to the man that its earthly name was Fire [...] ”1

Du läser den här texten om Max Ockborns konstverk på hans utställning på Galerie Leger i Malmö, i mars 2021. Ni är inbjudna till att samlas runt elden som är Ockborns konstverk. (Oroa dig inte, verken står inte i brand, det här är bara en metafor.) Ockborn visar dig att du kan vara vän med elden, eller se dig själv i elden, eller vara skyddad av elden, eller avslöja andra saker med hjälp av elden; men bara för att ni är vänner betyder det inte att du inte kan bli bränd.

När Ockborn skapade verken för denna utställning 'Elden som vän, spegel, rum och karta' tog han tid på sig; tid som han spenderade med att hjälpa konstverken, som de också har hjälpt honom, att existera i världen på ett meningsfullt sätt. Hans verk kräver mycket tid för att bringas till världen, den här tiden blir till ett problem och lösningen av problemet blir till ett hantverk.
Denna tid av hantverk består inte av en enkel rak linje, utan många glittrande vägar som öppnar upp olika sätt att finna verket. När vi samlas runt en eld ser vi elden framför oss, men vi samlas också för att uppleva elden. Denna samlingsplats kan byggas av många olika typer av material, men den här platsen måste skötas noggrant så att ett språk och en konversation kan bjudas in. Ni kan inte bli vänner om du får slut på tid, plats eller bränsle... Vi kan sedan börja se, i lågorna, en samling av meningsfulla saker. Men denna samling blir allierad med sin egen reflektion; hantverket av att samla och bygga denna organiserade plats för omsorg är där mening kan yttras.
Ni är inbjudna till att samlas i detta utrymme och konversera med saker som inte är mänskliga såsom: en trött eld, en flodbank, en dimmspegel, ljuset inifrån en glaciär och andra saker som är svårare att veta. På tal om dessa konstverk kommer jag att felcitera en gammal vän och säga: Jag känner inte hälften av dem hälften så mycket som jag skulle vilja, och jag har tid för mindre än hälften av dem, hälften så mycket som de förtjänar.2


1 Jorge Luis Borges - The Circular Ruins
2 The old friend is Bilbo Baggins from J.R.R. Tolkien’s  The Fellowship of the Ring

Text: Francis Patrick BradyDet var ändå ingen som ville se dig

Om du glittrar men du dog

Det du ville prata om
Staden omringad av naturInsprängt hus på den branta sidan av berget


Ögat har numera fläckar på hinnan (seendets botten)Det ligger flaggor precis under ytan som inte vill oss väl


Dimmspegel
Flodbank

Bergssluttning under natten mot gryningen
Det som finns kvar efter arbetet som förskönad bild

Askmolnet rullar ner för berget
Om du någonsin satt fast

Bilden av att draperiet dras undan och du är försenad

Solen bryter in och du sitter kvarHur det känns efter vad som hände


Det du inte ville vetaOm grottan i berget var vänlig


Inifrån glaciären syns ljuset genom gruvan

Hur du och jag satt i minnet
Undersidan av ett tåg försöker berätta en historia

Din själs spegelDin skuggas spegel

Din sorgs spegel

Din viljas spegel

Vulkanstormens centrum

Den andra stenen har inget blodSolur som visar fel
En del av din hudHajtand som satt långt inne

Hajtand med torkat kött

Blek eld

Trött eld
Torkat hundhuvud

Kapat och snidat lårben
Porträtt av dina två familjer (rörelsens vilopunkt)


Portal till det du behöver


Portal till det du glömt 
Photo credit: Lena Bergendahl