Det naturliga kontraktet


Residency hos Konstfrämjandet Jämtland tillsammans med Sanja Kuruzovic.


Från Konstfrämjandet Jämtlands hemsida:

Det naturliga kontraktet – en vistelse utgår från mötet mellan en konstnär och en naturvetare, som dygnet runt, under en veckas tid, tillsammans kommer att vistas i och arbeta med den Jämtländska naturen. I samråd med de deltagande kommer platsen bestämmas och kan t.ex. vara: ett vattendrag, en myr, i ett naturreservat beroende på konstnärens/naturvetarens specifika inriktning och intresse. På den utvalda platsen kommer ett nedmonteringsbart timrat vindskydd vid varje tillfälle byggas upp av de som ska vistas där. Vindskyddet är utformat med två motstående öppna ”rum” som gör det möjligt för två personer att bo och verka både enskilt och tillsammans. Den fysiska erfarenheten av att tillsammans bygga upp en temporär struktur att arbeta från är av stor betydelse. Under sin vistelse kommer de att på olika sätt samla in och dokumentera olika objekt och förlopp, och genom olika tillvägagångssätt finna sätt att mäta och kartlägga en plats.

Konstfrämjandet Jämtlands hemsida ︎

Vistelse III ︎

Text om vistelsen ︎
Skulptur föreställande en afghanhund


Skulptur föreställande en björnSkulptur föreställande en myskoxe

Skulptur föreställande en älg


Ny tallkotte, gammal tall, man hugger ner skogen efter vad man kallar en mansålder och sedan odlas ny skog.

MyrstackÄlgspillning under vintern
Sten som verkar sväva i luftenDöd och levande tall i samma storlek


Om spillningen innehåller mycket blåbär och finns mitt på stigen är det rovdjur i fartenRenen har smält och blivit en grop


Renskelett nära sjön
Rengropen

Rödbetssten från strandenInsidan av renskallen efter torkning på elden

Färsk älgspillning
Jakttorn mellan två tallar nära lägret

Renkorv och renhorn

Torkning av renskelett, fettet och märgen rinner ut över stenenLågorna gör tecken för oss att tolka


Eld i regn


Drivveden härmar små djur


Utsmyckning av lägret


Håckrenmagasinet är känt för sin drivved, många kommer hit och letar efter fina bitarKalhygget möter sjön
Hottögsfjället, på andra sidan sjön
Göl med grodor
Björnmark


Tallodling, 10 år gammal


Gott om hjortron att äta, om än inte helt mogna när vi var därMoln på bergen


Drivveden slås mot varandra under många år för att få sin form


Natt i lägret

Utsikt från vårt dassLägerplatsen efter ihoppackandet, inget lämnas kvar